Výuka (nejen) zpěvu

 • mám téměř 10 let praxe v učení zpěvu, ale také jiných hudebních oborů, všech věkových skupin.
 • žáci docházejí ke mně domů (Praha 6, Břevnov), kde jim mohu nabídnou optimální podmínky - ozvučení, pomůcky, literatura. Po dohodě učím také v Ivančicích.
 • pro žáky do osmnácti let nabízím ve spolupráci se ZUŠ výuku oceněnou závěrečným vysvědčením a průběžnými školními koncerty :-)).

 

Vyučuji tyto obory:

Popový zpěv

(hlasová a dechová technika, interpretace různých stylů moderní hudby)

 • každý hlas je unikátní, každý student potřebuje individuální přístup k rozvoji hlasu.
 • ve výuce používám znalosti získané během studia na Pražské konzervatoři a na kurzech JAMU. Kromě toho také poznatky z literatury. Především ale vycházím z praxe a individuálních potřeb každého žáka. Nelze jen opakovat hlasová cvičení, ale je potřeba také získané dovednosti aplikovat.
 • student si může přinést vlastní repertoár, nebo jej vybereme společně. Během let jsem nastřádala velkou sbírku hudebních základů (karaoke), které využívám téměř od začátku práce s každým žákem.
 • studenti mají k dispozici mikrofon a díky tomu si osvojí přirozenou práci se zvukovou technikou.
 • alespoň jednou ročně se snažím uspořádat koncert svých žáků, aby získané dovednosti zhodnotili před přátelským publikem.
 • pro děti i dospělé.

 

Náprava hlasu

 • k nápravě se přistupuje tehdy, když kvůli nesprávnému používání hlasu dochází k jeho rychlé únavě nebo tzv. "překřiknutí". Při zpívání nebo i mluvení nesprávným způsobem může dojít i k dlouhodobým potížím - poškození hlasivek nebo vzniku tzv. uzlíků. Proto je nutné s nápravou začít včas.
 • ve spolupráci s foniatrem můžeme pracovat na nápravě v několika oblastech: zlepšit dechovou oporu, která hlasivky šetří, změkčovat a posazovat hlas do přirozené polohy a tím urychlovat hlasovou rehabilitaci.

 

Hudební nauka a příprava k přijímacím zkouškám

 • teoretická i praktická příprava: konzervatoře, pedagogické fakulty vysokých škol, umělecké obory vyšších odborných škol

 

Flétna / piano pro děti

 • nabízím individuální i duální výuku pro děti od 4 let. Výuku flétny a piana lze kombinovat, v každém případě jsou však součástí výuky také základy hudební nauky. Nejde mi jen o to děti naučit něco "zapískat" nebo "zabrnkat", ale vštípit jim lásku a porozumění hudbě. Proto vedu veškerou výuku v hravém duchu a podle úrovně žáka vybírám hudební literaturu (noty) z různých oblastí moderní, vážné i lidové hudby.
 • děti na flétnu hrají také s hudebním doprovodem nebo se mnou v duu, žáci na piano se časem učí být sami doprovodem jiných nástrojů.
 • je možné také jako alternativa k výuce v ZUŠ
 • alespoň jednou ročně se snažím uspořádat koncert svých žáků, aby získané dovednosti zhodnotili před přátelským publikem.